Κάποιες από τις προβλεπόμενες αλλαγές στο Νομοσχέδιο που βρίσκεται σε Δημόσια Διαβούλευση μέχρι τις 31\01

✅Το νομοσχέδιο για την Ισότητα στον Πολιτικό Γάμο θεσμοθετεί στην ελληνική έννομη τάξη τον γάμο μεταξύ δύο προσώπων ανεξάρτητα από το φύλο τους, προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα στον γάμο και η νομική προστασία οικογενειών. Στόχοι της ρύθμισης είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό.


Οι αλλαγές στους τομείς του Εργατικού Δικαίου.

Μεταξύ άλλων διατάξεων, προβλέπεται η διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων και παροχών που συνδέονται με τη δημιουργία οικογένειας με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού και στον τομέα της απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα, γίνονται οι αναγκαίες συμπληρώσεις σε διατάξεις του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και του εργατικού δικαίου, ώστε να επεκταθούν παροχές και προνόμια σε ομόφυλους συζύγους και γονείς:

Επεκτείνεται η άδεια μητρότητας και πατρότητας και στην περίπτωση ομόφυλων γονέων. Οι ομόφυλοι σύζυγοι που αποκτούν κοινό παιδί λαμβάνουν έτσι τον ίδιο αριθμό ημερών αδείας (μητρότητας-πατρότητας) με αυτές που λαμβάνει η ετερόφυλη οικογένεια, δηλώνοντας προς τον εργοδότη το πρόσωπο του κάθε γονέα που θα κάνει χρήση κάθε άδειας.

Επεκτείνεται η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας που προβλέπεται στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου καθώς επίσης και η ειδική παροχή προστασίας της μητρότηταςπου ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους\ες και αγρότες\ισσες, ώστε οι σχετικές ρυθμίσεις να μπορούν να εφαρμοστούν και στους ομόφυλους συζύγους που έχουν αποκτήσει κοινό παιδί. Η επιλογή του προσώπου του δικαιούχου, ο οποίος δύναται κατά τους όρους του νόμου να μεταβιβάσει την άδεια ή την παροχή αντίστοιχα, καθορίζεται με δήλωση των συζύγων.

Επεκτείνεται η προστασία από την απόλυση σε ομόφυλους γονείς. Η προστασία και το χρονικό διάστημα αυτής καθορίζονται για κάθε έναν εκ των ομόφυλων συζύγων που αποκτούν παιδί με δήλωση προς τον εργοδότη.

👉Σημαντική είναι επίσης και η πρόβλεψη αναδρομικής ισχύος του γάμου σε περίπτωση  προηγούμενης σύναψης έγκυρου συμφώνου συμβίωσης, με αντίστοιχη δήλωση των προσώπων στο ληξιαρχείο που είχε γίνει το σύμφωνο, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου.

📌 Μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερα το νέο νομοσχέδιο και να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση εδώ, μέχρι τις 31\01.

⚖️Το νομοσχέδιο στη συνέχεια θα εισαχθεί στη Βουλή και αναμένεται να έχει ψηφιστεί έως τις 12 ή 13 Φεβρουαρίου, και να ισχύσει ύστερα από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Leave A Comment

Receive our latest newsletter
Table of content