Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας, είναι σημαντικό για τους εργοδότες να μεριμνήσουν για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων, συμμορφούμενοι με όλα τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής τους καταπόνησης.

Στο πλαίσιο της τήρησης των κανόνων για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει αυστηρή σύσταση στους εργοδότες να προβούν στη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου –καύσωνα «ΚΛΕΩΝ»:

Ανάμεσα στα έκτακτα μέτρα που περιλαμβάνει η Υπουργική Απόφαση 65581/202 είναι:

  1. Υποχρεωτική παύση εργασιών κατά τη διάρκεια του καύσωνα, για το χρόνικό διάστημα 12.00-17.00για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες περιοχών της χώρας που, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΜΥ, ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης καθίσταται εξαιρετικά υψηλός σύμφωνα με:
  • την τιμή βιοκλιματικού δείκτη WBGT, όταν αυτή είναι ανώτερη του 32,2 ή
  • η θερμοκρασία διαμορφώνεται σε τιμή άνω των 42ο C και ταυτόχρονα η τιμή του δείκτη υγρασίας διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 14%, ή
  • η θερμοκρασία διαμορφώνεται σε τιμή άνω των 40ο C και ταυτόχρονα η τιμή του δείκτη υγρασίας διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 20%.

✅Τα παραπάνω ισχύουν για όσους τελούν χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικό χώρο, ενώ ειδικά για εργασίες σε ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, η υποχρέωση αυτή ισχύει για θερμοκρασία που διαμορφώνεται σε τιμή άνω των 38ο C.

2. Η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και ειδικά στις περιπτώσειςέκθεσής τους σε επιβαρυντικές συνθήκες, εφόσον η τηλεργασία είναι εφικτή από τη φύση της εργασίας τους.


3. Μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης τους από την εργασία.


4. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, που περιλαμβάνουν


5. Ειδικές προβλέψεις για υπαίθριες εργασίες και χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας.


Αναλυτικότερα όλο στο ΦΕΚ εδώ, καθώς και τα παραρτήματα σχετικά με τον δείκτη WBGT όπως επίσης και το ποιοι εργαζόμενοι και με βάση ποιους παράγοντες εντάσσονται σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου.

Άλλες χρήσιμες πηγές:

📌Σημαντική ενημέρωση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) στο πεδίο για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων με παράθεση, ανάμεσα σε άλλες πληροφορίες, χρηστικών πληροφοριών για την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση καύσωνα.

📌O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) δημοσίευσε τον οδηγό Heat at work – Guidance for workplaces («Ζέστη στην εργασία – Καθοδήγηση για τους χώρους εργασίας») που παρέχει πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται με την εργασία σε συνθήκες ζέστης.

📌Στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πέραν των προγνωστικών πληροφοριών για τον καιρό στο σύνολο της χώρας, στις επιμέρους περιφέρειες και πόλεις αναρτώνται και προγνωστικοί χάρτες με τα εύρη τιμών του δείκτη WBGT/ΘΥΜΒΑΣ (βιοκλιματικός δείκτης θερμικής καταπόνησης) για εξωτερικούς χώρους πανελλαδικά.

Μείνετε ασφαλείς και υγιείς.

Leave A Comment

Receive our latest newsletter
Table of content