Το δικαίωμα εκλογικής άδειας αφορά κάθε ετεροδημότη εργαζόμενο που επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα του στην ψήφο 🗳️

Ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της Κυριακής 25ης Ιουνίου, είναι σημαντικό να γνωρίζετε –>

☑️ Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

☑️ Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

☑️ Σε όσους μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Τι πρέπει να ζητήσετε από το εκλογικό τμήμα;📝

👉 Τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης εκλογικού δικαιώματος, την οποία θα προσκομίσετε μαζί το έντυπο αίτησης αδείας στην εταιρεία σας.

👉 Οι ετεροδημότες που θα μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χρειάζεται εκτός των ανωτέρω, να προσκομίσουν και Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα μετακινηθούν οδικώς.

Leave A Comment

Receive our latest newsletter
Table of content