• Γυναίκες στο τιμόνι του HR μιλούν για το τι σημαίνει ισότητα και συμπερίληψη στην εργασία το 2024.