• Γυναίκες στο τιμόνι του HR μιλούν για το τι σημαίνει ισότητα και συμπερίληψη στην εργασία το 2024.
  • Further Update’s latest issue “AI in the Workplace” is out
  • Further Up at the 11th National Conference on Procurement and Supply Chain Management