• Προτεραιότητα για τους εργοδότες η προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση
  • Το δικαίωμα ψήφου και οι εκλογικές άδειες εργαζομένων