• Προτεραιότητα για τους εργοδότες η προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση
  • Το δικαίωμα ψήφου και οι εκλογικές άδειες εργαζομένων
  • Leadership & Management in the new era-FORUM SA training collaboration
  • Four ways VR training saves your company time and cuts down expenses
  • Further Update’s latest issue “Creativity at Work” is now published!
  • PepsiCo Hellas Receives Bronze Award for Groundbreaking Virtual Reality Training Program