Βιωσιμότητα που μετράει

Αναλαμβάνουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό Βιώσιμης Ανάπτυξης σας

 

Εξειδικευόμαστε στη στρατηγική και τις επικοινωνίες ESG που διασφαλίζουν την ευθυγράμμιση με τα ρυθμιστικά πλαίσια και τα πρότυπα αναφοράς. Η τεχνογνωσία μας περιλαμβάνει τη διακυβέρνηση και κανονιστική συμμόρφωση, την ανάπτυξη πολιτικής βιωσιμότητας και την έρευνα ουσιαστικότητας.

Elevate Your Impact: Further Up with ESG Excellence

ESG / Sustainability Services

  • ESG Στρατηγική και Επικοινωνίες
  • ESG επανασχεδιασμός site
  • ESG των Προμηθευτών
  • Εταιρική Διακυβέρνηση

Διακυβέρνηση

Πολιτικές και Διαδικασίες Βιωσιμότητας
Έκθεση Βιωσιμότητας
Έρευνα ουσιαστικότητας
Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο αναφοράς\κανονιστική συμμόρφωση

Υπηρεσίες Διαχείρισης Κρίσεων

Προσφέρουμε αποτελεσματικές λύσεις διαχείρισης σημαντικών γεγονότων, βελτιστοποιώντας την επιχειρηματική συνέχεια και την ετοιμότητα σας στη διαχείριση κρίσεων.

Ενημέρωση ή/και δημιουργία πολιτικής και διαδικασιών Εγχειριδίου Κρίσεων
Προετοιμασία Ανακοινώσεων
Προετοιμασία των βασικών στελεχών της εταιρείας μέσω εκπαίδευσης για τα μέσα ενημέρωσης

Προγράμματα Business Continuity και Optimization
Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνου
Εκπαίδευση και Προσομοίωση Διαχείρισης Κρίσεων

Βιώσιμη Ανάπτυξη & Διαχείριση Κρίσεων

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να χτίσετε ανθεκτικότητα σε κάθε λειτουργία του οργανισμού σας.

Κίμων Μαλαταράς

Senior Consultant ESG & Issue Management

Seasoned Corporate Affairs Executive με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση stakeholders, στις επικοινωνίες, στις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, στη βιωσιμότητα/ESG και στη διαχείριση κρίσεων, καθώς και σε γενικά θέματα διαχείρισης και χρηματοδότησης.

Εκπαίδευση: Απόφοιτος του Cornell University Master στη Δημόσια Πολιτική και κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών, ο Κίμων είναι change maker με εξειδικευμένες γνώσεις στις βιομηχανίες Τραπεζών, Ενέργειας, FMCG, Φαρμακευτικών προϊόντων και Καπνού και φέρνει μαζί ένα εξαιρετικό δίκτυο γνωριμιών με σημαντικούς opinion leaders και Policy makers. Ως στέλεχος οικονομικών σε δύο μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες στην αρχή της καριέρας του, ο Κίμων έχει αποκτήσει σταθερό υπόβαθρο στον οικονομικό σχεδιασμό και την ανάλυση, ενώ αργότερα, ως Γενικός Διευθυντής εταιρείας παροχής υπηρεσιών, σημείωσε σημαντικά αποτελέσματα και στον τομέα της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

Looking Forward to Further Up Together

Our services

Other services we offer

Digit Up

Technology makes people really matter

Freed Up

on going HR support for continuous improvement

Live Up

we spoil our partners and we love it!