Για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους σας να αποδώσουν το καλύτερο, προσφέρουμε λύσεις σε τέσσερις τομείς.

Digit Up

Η τεχνολογία αναδεικνύει τη σημασία των ανθρώπων

Προτείνουμε τεχνολογικές λύσεις, φιλικές στο χρήστη προκειμένου οι ομάδες του Ανθρώπινου Δυναμικού να μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως, με πλήρη πρόσβαση στα αρχεία των εγγράφων, των συστημάτων, των πολιτικών και των διαδικασιών.

Παρέχουμε εύκολη και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, σε όλους τους χρήστες, για μια βελτιωμένη εργασιακή εμπειρία.

Freed Up

Το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού στη διάθεσή σας

Πολλές φορές οι διευθυντές HR, οι ιδιοκτήτες εταιρειών αλλά και οι υπάλληλοι σπαταλούν πολύτιμο χρόνο εκτελώντας βασικές, admin εργασίες ανθρώπινου δυναμικού, όχι μόνο λόγω έλλειψης ψηφιοποίησης, αλλά απλώς προσπαθώντας να κατανοήσουν τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις της γραφειοκρατίας.

Level Up

Υπηρεσίες επιτάχυνσης

Ένας επιτυχημένος επιχειρηματικός μετασχηματισμός πρέπει να επηρεάσει τους ανθρώπους, τις διαδικασίες, τη στρατηγική, τη δομή, την κουλτούρα και την τεχνολογία ενός οργανισμού προκειμένου να είναι αποτελεσματικός. Καθιερώνοντας τα θεμελιώδη στοιχεία της διαδικασίας διαχείρισης ανθρώπων, επιταχύνουμε κάθε πτυχή της απόδοσης της επιχείρησής σας για ανάπτυξη.

Live Up

Μια ολιστική προσέγγιση ευεξίας, μια μοναδική εμπειρία

Οι εργαζόμενοι που μπορούν να αντιμετωπίσουν το άγχος αποτελεσματικά είναι αποδεδειγμένα από τα καλύτερα μέλη της ομάδας. Βοηθήστε τους ανθρώπους σας να μάθουν να χαλαρώνουν και να διαχειρίζονται την ένταση, με ισχυρά προγράμματα ευεξίας και προσεγγίσεις που προωθούν υγιείς συμπεριφορές στην εργασία και στο σπίτι.

Virtual Τεχνολογία για το ταξίδι from Hire to Retire

Οι πιο πρόσφατες τεχνολογίες VR μας αφορούν τις διαδικασίες Onboarding, H&S, Employee Training, Internal & External Processes

Επιταχύνετε την αποτελεσματικότητα, την εργασιακή δέσμευση και το employer branding σας μέσω προγραμμάτων VR που αφορούν το Onboarding, την Υγεία και την Ασφάλεια, την Εκπαίδευση Εργαζομένων, τις εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες και πολλά ακόμα.

Yπηρεσίες Βιώσιμης Ανάπτυξης & Διαχείρισης Κρίσεων

Βιωσιμότητα που μετράει

Αναλαμβάνουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό Βιώσιμης Ανάπτυξης σας

H FurtherUp προσφέρει ολιστικές υπηρεσίες για την υποστήριξη:

Εταιρειών\Οργανισμών

για τη βελτίωση της απόδοσης και των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων

Επαγγελματιών στο χώρο του HR

για να αντιμετωπίζουν καλύτερα την καθημερινότητά τους και να μπορούν να εστιάζουν σε στρατηγικούς στόχους, όπως ο προγραμματισμός, η αποτελεσματική επικοινωνία η οργανωτική ανάπτυξη, η διαχείριση αλλαγών κ.α

Εργαζομένων

για να προσαρμόζονται ταχύτερα στον εργασιακό τους ρόλο, στις νέες απαιτήσεις και να επιταχύνουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη εντός του οργανισμού.